Sammankoppling

Så är då dagen kommen när jag blir 40 år. Jag blev gratulerad i sängen och dröjer mig kvar samtidigt som jag tänker tillbaka på hur mycket som hänt under dessa år. Tanken som slår mig är hur många ställen…

Läs mer

Meningsfullhet vs lycka

När jag såg en TED Talk med Emily Esfahani kände jag att hon träffade helt rätt när det gäller meningsfullhet och lycka. Lycka är något vi till mans strävar efter. Den förhäxande tanken är att via en partner, jobb, titel,…

Läs mer

Döda fiskar flyter medströms

Vi känner igen dem på att de vänder kappan efter vinden. De jamsar med som en nickedocka eller marionett. Opportunist är ett ord i tiden, inte minst bland våra politiker, som också passar in i beskrivningen. Jag pratar alltså om…

Läs mer

Lite varm i kläderna

Efter en minst sagt hektisk start som lärare där jag kastades rakt in i hetluften har nu pulsen sjunkit något. Vissa rutiner börjar sjunka in även om jag har turen att få möta nya upplevelser varje dag. Kanske kan man…

Läs mer

Trygghetsnarkomani

Trygghet är något eftersträvansvärt i Sverige. Det nämns nästan uteslutande i positiva ordalag. Vi söker det i form av relationer, anställningar, ekonomi m.m. Varför gör vi det? Svaret är att vi är rädda för det okända. Vi är rädda för…

Läs mer

Byggkostnader i Sverige

Sverige har i många år haft högst kostnad för att bygga bostäder i EU. Nu visar det sig att vi dessutom slår Norge på fingrarna. Varför har vi så höga kostnader? Svaret behöver inte vara längre bort än s.k. fria…

Läs mer

Dagar i konsumtionens tjänst

Idag är det fars dag. Jag köper att det finns en fin tanke bakom om att ägna uppmärksamhet åt våra fäder. Men ska det verkligen behövas en speciell dag för detta? Uppmärksamheten, d.v.s. kärleken, ska väl komma inifrån och finnas…

Läs mer

Tvivel

”Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel.” Citatet är från Bertrand Russel och är något som ligger mig varmt om hjärtat. Vissa personer vet alltid hur…

Läs mer

Girighet

Nyligen rapporterade de fyra storbankerna sina resultat för det tredje kvartalet. Jag ögnade som snabbast igenom informationen så någon siffra kan vara fel men budskapet är ändock detsamma. Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken gjorde ett rörelseresultat på 9, 7, 6…

Läs mer