Lärande

Roger Säljö presenterar de fyra ledande traditionerna i synen på lärande:

Behaviorismen baseras på beteenden. En hörnsten är att händelser som inträffar nära varandra kopplas ihop. Den klassiska betingningen har via experiment visat att t.ex. hundar kan avsöndra saliv i samband med klockringning. Detta beror på att de associerar klockringningen med mat via upprepade sådana händelser.

Kognitiva traditioner präglas av tänkande. En människa med förnuft har förmåga att förstå sin omgivning och lösa problem.

Pragmatismen tar sin utgångspunkt i hur kunskaper fungerar för människor i vardagen. Uttrycket ”learning by doing” faller inom detta hägn.

Det sociokulturella perspektivet framför att alla människor lär sig i alla sociala sammanhang.

Oavsett om man bekänner sig till någon eller några av dessa modeller, eller inte alls, finns något långt viktigare: En människa kan inte lära någon annan något. Huruvida lärande uppstår är upp till den enskilde. Däremot kan vi skapa förutsättningar för lärande hos någon annan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.