Introvert och extrovert

Nationalencyklopedin definierar introvert respektive extrovert såhär:

Introvert: person med benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet

Extrovert: person med benägenhet att främst uppmärksamma yttre, objektiva aspekter av verkligheten och att hämta energi i sociala aktiviteter

Den introverta typen beskrivs ha ett rikt fantasiliv, vara reserverad, eftertänksam, ofta odla specialintressen och intressera sig för det teoretiska och abstrakta. Personen sägs vara mer styrd av sina egna än andras bedömningar och åsikter samt ha svårt att anpassa sig i sociala situationer tillsammans med obekanta.

Den uttalat extroverte beskriver sig som energisk, optimistisk, aktiv, spänningssökande, sällskaplig, pratsam, livlig och självsäker. Den extroverte informerar sig i första hand genom sinneserfarenheter snarare än genom helhetsintryck och intuition. Beslut fattas på logiska grunder snarare än utifrån idéer och tillfälliga intryck samt föredrar en planerad tillvaro framför att vara spontan och öppen för oväntade möjligheter.

Just ovan nämnda helhet och intuition är något som den här bloggen fokuserar på. Avsaknad av detta gör att vi avhumaniserar oss själva och går sönder som människor. Fokus på logik och planering gör oss till maskiner som betraktar varandra som siffror i ett excelark.

Forskning tyder på att introverta personer har högre basal aktivitetsnivå i hjärnan än extroverta. Introverta uppfattar och reagerar i större utsträckning på subtila stimuli samt använder djupare kognitiva bearbetningsstrategier än andra. Introverta personers nervceller i hjärnan reagerar starkare på andra personers sinnestillstånd, vilket antas aktivera empatiska reaktioner.

Dessa egenskaper leder till att introverta snabbare tröttas ut i sociala miljöer och samspel, vilket kan förklara att introverta för sitt välbefinnande söker sig till miljöer och aktiviteter som dämpar hjärnans basala aktivitetsnivå.

Jag tror emellertid att vi ska akta oss för att måla upp världen i svarta och vita färger. Själv gillar jag att gå på fest. Jag tycker om att idrotta tillsammans med andra. Att undervisa är något som får mig att känna mig som fisken i vattnet. Men jag längtar också kopiöst mycket efter att ta en promenad själv, läsa en bok i tystnad eller sitta själv i soffan och lyssna på musik. Att dra mig undan och reflektera är något jag har behov av och som jag verkligen trivs med. Med andra ord är jag inte antingen introvert eller extrovert.

Du ska vara den du är. Är du introvert ska du inte föra våld på dig själv för att samhället målar upp den extroverte som ”framgångsrik”. Att umgås med andra, skratta tillsammans, vara spegel åt någon och att spegla sig själv i någon är fantastiskt. Men det kanske räcker med en lagom dos så att vi inte flyr från oss själva genom yttre aktiviteter. Världen finns inom oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.