Kapitalism vs humanism

Nyligen inträffade ju en jätteexplosion i Beiruts huvudstad. Jag som är gammalmodig av mig läser en del text-TV. Titta på bilden som visar startsidan för text-TV. Högst upp står en rubrik om Sveriges ekonomi i form av att bruttonationalprodukten (BNP)…

Läs mer

Självkänsla och självförtroende

Självkänsla och självförtroende är två olika saker. Självkänsla handlar om din känsla av värde som person. Självförtroende, däremot, handlar om att du tror på din förmåga att prestera i olika situationer och sammanhang. Självkänslan kommer inifrån, den handlar om hur…

Läs mer

Du är skatten

Om jag bara tar mig dit eller dit kommer skatten i livet att uppenbara sig. Tror vi. Kanske jobbar vi på ett sätt så att livet upplevs som stressfullt. Kanske åker vi på resor till olika platser på jordklotet för…

Läs mer

CV eller personligt brev

I samband med att företag annonserar lediga tjänster, d.v.s. vill anställa någon, efterfrågas alltsomoftast både CV och personligt brev. CV är latin och står för cirriculum vitae vilket betyder livets lopp eller levnadsbeskrivning. I praktiken brukar ett CV vara en…

Läs mer

Ensamhet och förälskelse

Förälskelse ska inte blandas ihop med kärlek. När vi blir förälskade ser vi egentligen inte den andre. Det vi ser är våra egna projektioner, eller projiceringar, på den andre. Vi vill att den andra ska vara på ett visst sätt…

Läs mer

Vägen och målet

I en massa sammanhang hör man talas om att sätta upp mål. Det gäller individer såväl som företag. Men mål är lurigt. Ett mål innebär att vi lägger ögonen på något där framme, vi söker efter något. Vi tänker på…

Läs mer

Kroppen – själens tempel

Man skulle kunna beskriva kroppen som en stödfunktion till själen. Men dess betydelse ska inte reduceras till betydelselös. Kroppen är själens tempel. Om vi låter templet förfalla kommer inte själen att få frid. Det motsatta gäller också. Kroppen kommer att…

Läs mer

Alkemisten

Jag önskar att alla människor läste den fantastiska boken ”Alkemisten” av Paulo Coelho. Den handlar om en pojke som ger sig ut på äventyr i världen. Vad handlingen egentligen avser är människans uppnående av sitt levnadsöde. Varje människa har ett…

Läs mer