Är åtgärderna mot covid-19 rimliga?

Statistik från Socialstyrelsen visar för första halvåret 2020 i Sverige: 14 000 döda i hjärt- och kärlsjukdomar 11 600 döda i cancer 5 552 döda i covid-19 Läkartidningen skriver att medianåldern för de som dött i covid-19 är 84 år.…

Läs mer

Ensamhet är oberoendets pris

Att vara själv är inte samma sak som att vara ensam. Att inte behöva folk och aktiviteter runtikring sig hela tiden utan att istället kunna göra den inre vandringen är en styrka. Men var femte människa som dör på sjukhus…

Läs mer

Att verka

När dagen är slut vill jag vara trött. Inte trött p.g.a. att det finns ett motstånd i livet utan en behaglig trötthet för att jag uträttat ett gott dagsverke. Jag vill uppleva en meningsfullhet och känna livet tillsammans, inte som…

Läs mer

Nytta och värde

Vi lever i en värld som har kraftig slagsida mot nytta framför värde. Nytta är kortsiktigt och mätbart. Värden är goda, genuina, bestående och kan inte mätas. Livet har ett värde i sig. Livets värde är större än livets nytta.…

Läs mer

Yin och yang

Helhet. Allting handlar om helhet. Balans är ett bra uttryck för helhet. Men det handlar inte om jämvikt. Jämvikt är något statiskt, förutsägbart och dött. Balans är något levande som böljar fram och tillbaka. Yin och yang har gamla anor…

Läs mer