Solidaritet

Solidaritet. Smaka på det. Begreppet börjar bli exotiskt i det svenska samhället. Istället dominerar liberalismen. Hur blev det så och hur kommer det sig att det gått så fort? Socialdemokraterna har valt att offra sin själ genom att t.ex. plocka…

Läs mer

Människa eller robot

Jag har tidigare skrivit om covid-19-viruset och de åtgärder som samhället infört. Min ståndpunkt är att jag saknar ett balanserat samtal om allt som ligger i minusvågskålen som konsekvens av införda åtgärder. Är de verkligen rimliga? Nu tas nästa steg…

Läs mer