Ifrågasättande

Vad anser du om priset på en liter mjölk? Vad jag kan se ligger priset på ungefär 14 kr. Definitivt inte dyrt, utan snarare billigt, om du frågar mig. I detta ligger dessvärre det faktum att små, genuina mjölkproducenter tvingas…

Läs mer

Mästaren

Mästare är sällsynta men de finns ändock överallt. De har sällan vunnit några medaljer eller råkat bli rika på pengar. Inte heller söker de strålkastarljuset. Mästaren är grundmurad i en verklig trygghet och följer den inre kompassen. Det går inte…

Läs mer

Bildning

En bildad person vet förmodligen inte när Karl XII dog. Den bildade kan förvisso inneha kunskap inom områden som lockar till nyfikenhet, men det finns ingen strävan efter att visa sin kunskap. Det blir inte tal om att vara med…

Läs mer