Livet är enkelt

Har vi inte en fantastisk förmåga att krånga till det? Livet är i själva verket enkelt. Jag syftar inte på orättvisorna och klyftorna i världen, inte heller upplevelsen i konfliktens ögonblick. Det jag menar är; dels känner vi vad som…

Läs mer

Cancersvulsterna växer sig större

Jag läser på text-TV att försvarskoncernen Saab ökar sin vinst kraftigt. Verkställande direktör uttalar sig om att det är intensiva tider och att de växer kraftigt. Att sälja militära ”produkter” idag är tragiskt nog som att sälja glass i Saharaöknen.…

Läs mer

Barnafödandet rekordlågt

Det här är inget inlägg som handlar om enskilda individer/par utan om samhället som helhet. Summerad fruktsamhet är medelvärdet av antal barn som varje kvinna föder under sin livstid. Detta mått är i Sverige just nu nere på rekordlåga nivåer:…

Läs mer

KASAM

Aaron Antonovsky studerade judar som överlevt koncentrationsläger. Han fann att vissa, trots att de utsatts för fruktansvärda förhållanden, behållit en god psykisk hälsa. Istället för att fråga sig ställde han sig frågan Antonovsky besvarade frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Beståndsdelarna är:…

Läs mer