Betydelsen av berättelser

Jag läser boken Sapiens av Harari. Det jag inte visste var att det sannolikt funnits åtminstone sex olika arter av människor på jorden. Släktet benämns Homo. Den enda kvarvarande arten benämns Sapiens. Därav Homo Sapiens som alla som läser detta inlägg tillhör (förmodligen). Men för 100 000 år sedan fanns som sagt var åtminstone fem arter till, t.ex. Homo Neanderthalensis.

Harari pekar på tre viktiga revolutioner som format människans historia.

  • 70 000 år sedan: kognitiva revolutionen
  • 12 000 år sedan: jordbruksrevolutionen
  • 500 år sedan: vetenskapliga revolutionen

Jag håller med Harari om att den sistnämnda kan vara den som sätter punkt för historien. En historia som enligt Harari började för 2,5 miljoner år sedan när människor utvecklades i Afrika ur det tidigare apsläktet Australopitheus. Men hur förklarar han att det bara finns en människoart (Homo Sapiens) under de senaste 10 000 åren? Vad tror han är den bakomliggande orsaken till att övriga människoarter dött ut?

Harari beskriver att människosläktet Homo under miljontals år jagade och samlade och var stadigt parkerad mitten av näringskedjan som vilket annat djur som helst. Sedan tog Homo Sapiens steget upp i toppen av näringskedjan i rekordfart, relativt sett. Ekosystemet hann inte anpassa sig, och inte heller människan.

Men åter till motivet till Homo Sapiens dominans. Harari beskriver att djur samarbetar. Han förklarar att t.ex. myror och bin samarbetar i stora grupper, men de gör det bara inom strikta ramar och med nära släktingar. Vidare nämns vargar och schimpanser som är mer flexibla i sitt samarbete, men fortfarande är det samarbetet begränsat till de som de känner väl. Här kommer den avgörande skillnaden; Homo Sapiens har förmågan att samarbeta med ett oändligt antal okända människor. Harari gör klart att det är därför myror äter våra rester och schimpanser sitter inspärrade i våra djurparker och forskningslaboratorier.

Människan (Homo Sapiens) har en förmåga att föreställa sig saker. Inte bara det, vi kan också göra det kollektivt. Vi har en förmåga att dikta upp gemensamma myter. Dessa myter medför att vi kan samarbeta på ett helt avgörande sätt, med en massa okända människor över hela jordklotet. Nationer, pengar, mänskliga rättigheter, företag, lagar etc., allt detta existerar inte. Det är bara gemensamma myter. Dessa myter uppstår och upprätthålls av de berättelser som människor skapar och förmedlar till varandra.

Jag sammanfattar detta med att det finns en gigantisk kraft i att tro. Nu kanske jag är ute på hal is, men jag gissar att djur (d.v.s. ej Homo Sapiens utan de andra arterna) ej har förmåga till att tro. Förmågan till att tro kan verka åt båda håll, t.ex. gissar jag att djur inte kan lida av psykisk ohälsa.

Tron ger oss oändliga möjligheter, om nu inte tron på det vetenskapliga skickar oss alla ner i avgrunden…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.