Krigshetsarna i elfenbenstornet

Sverige gick med i NATO under kusliga former efter 200 års alliansfrihet. Det basunerades ut diverse budskap i syfte att skapa rädsla och undvika ifrågasättande. Att landet kan fatta ett sådant beslut utan att folket får uttrycka sin åsikt (läs folkomröstning) är för mig obegripligt. Flera grundläggande och viktiga frågor ställdes heller aldrig, såsom:

 • Kommer ett svensk NATO-medlemsskap leda till ökad trygghet eller skapa rädsla, splittring i världen och krigshets?
 • Varför anföll Ryssland Ukraina och vilken är USA:s roll i det som sker?
 • Vad blir följden av att skicka mer vapen till Ukraina? Jo, fler ukrainare och ryssar kommer att dö och lemlästas på in- och utsidan innan ländernas ledare sätter sig ner och pratar med varandra. Men inga amerikaner eller svenskar skadas.

Men bildningen och modet finns inte hos våra aningslösa och ansvarslösa politiker.

Igår lämnade regeringen över en proposition om DCA-avtal med USA till riksdagen. Riksdagen förväntas fatta beslut senare i år. Detta avtal, Defence Cooperation Agreement (DCA), har ingenting med NATO att göra och innehåller bland annat följande delikatesser:

 • USA:s krigsmakt får obehindrad tillgång till 17 svenska militärbaser samt de närmaste omgivningarna. Denna lista kan i efterhand utvidgas utan riksdagsbeslut.
 • På inte närmare specificerade militärbaser kommer därtill vissa områden att avskärmas där endast amerikanska styrkor får tillträde.
 • USA har rätten att fritt bygga ut områden och anläggningar för att lagra vapen och försvarsmateriel. Det anges inga undantag för typ av vapen, inte ens kärnvapen.
 • ”På begäran” ska USA få tillgång till och använda privat mark och privata tillgångar, inklusive vägar, hamnar och flygplatser.
 • USA:s styrkor får resa in i, resa ut från och röra sig fritt på svenskt territorium. Fordon, fartyg och flygplan/helikoptrar får inte bordas eller kontrolleras utan USA:s samtycke.
 • Amerikansk personal i Sverige, deras familjemedlemmar och civilanställda, har pass- och viseringsfrihet. Amerikansk militärlegitimation gäller i stället. Svensk säkerhetspolis får inte kontrollera eller övervaka amerikansk personal. Alla bilar som ägs av tjänstgörande amerikaner skall förses med svenska nummerskyltar som inte ska kunna spåras. All amerikansk personal är skattebefriad, även för moms på sina inköp. De åtnjuter full tullfrihet på alla varor de vill föra ut eller in i landet, vilket även gäller valuta utan begränsningar. Amerikanskt flyg skall fritt disponera svenskt luftrum liksom amerikansk sjöfart fritt disponerar svenskt territorialvatten.
 • Soldater från USA kan under exceptionella omständigheter sättas in bortom den omedelbara närheten för att upprätthålla eller återställa säkerheten för, och försvaret av, de amerikanska styrkorna samt kontinuiteten i deras verksamhet.
 • Amerikansk personal har enligt regeringens förslag rätt att bära vapen privat, ”men möjligheten att använda vapnet torde vara begränsad till situationer där det föreligger rätt till nödvärn eller nöd och det i övrigt är försvarligt och proportionerligt”. Torde? Regeringen vet inte. Främmande makt avgör.
 • Sverige avstår från sin rätt att lagföra brott som soldaterna, deras familjemedlemmar och civilanställd personal är misstänkta för. Detta gäller även för brott begångna utanför tjänsten. I enskilda fall ”av särskild betydelse för Sverige” kan jurisdiktionen återtas, men normalt ska rättvisa skipas efter USA:s regelverk.
 • Det står inte ett ord i avtalet om att placering av kärnvapen inte är tillåtet (svenska politiker säger att frågan inte är aktuell…). Det internationella avtalet mot spridning av kärnvapen (NPT) förbjuder utplacering av kärnvapen i kärnvapenfria stater. Likväl har USA kärnvapen i Belgien, Italien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland.

Aftonbladet skriver att unga män kommer att utgöra merparten av de utstationerade soldaterna. De kommer att vara beväpnade, tränade att ta till våld och uppvuxna i en kultur där skjutvapen tillhör vardagen. En del av dem kommer att vara traumatiserade efter krigande i Afghanistan, Afrika och Mellanöstern. Rapporterna är talrika om prostitution, trafficking, våldtäkter, misshandel och mord kring USA:s baser (ca 800 till antalet utanför USA). Bilkörning på fyllan hör till fritidsnöjena samt bruket av kokain, heroin och meth växer.

Man kan tro att Sverige krigat mot USA och förlorat. Därefter har ockupationsmakten (USA) ställt upp vidriga villkor som förloraren (dörrmattan Sverige) tvingats acceptera. Men så är det ju inte. Svenska politiker, högt däruppe i elfenbenstornet, totalt avskärmade från folket och grundläggande humanism, driver på detta avtal. Ett avtal om total underkastelse utan spår av landets suveränitet.

Blir nu Sverige ett tryggare eller farligare ställe att vistas på och har vi bidragit till fred eller krig i världen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.