Medborgarlön

Lön. Detta brännande ämne för många. Samtidigt oviktigt för vissa, om än ganska få. Ämnet ger ofta upphov till mycket ilska och känslor av orättvisa. Tidigare bedömde jag folk och jag gjorde det efter prestation. Jag såg då ”upp” på…

Läs mer

Byggkostnader i Sverige

Sverige har i många år haft högst kostnad för att bygga bostäder i EU. Nu visar det sig att vi dessutom slår Norge på fingrarna. Varför har vi så höga kostnader? Svaret behöver inte vara längre bort än s.k. fria…

Läs mer

Ett kapitel avslutas

Igår blev jag avtackad på Ringhals. Jag kom dit på intervju en vinterdag i början av 2006 och anställdes ett halvår senare. Ringhals är på många sätt en fantastisk arbetsplats, men snabb i svängarna är inte ett kännetecken för verket……

Läs mer

Förväntningar

Om vi för en stund lägger undan de socioekonomiska förutsättningarna är det framförallt en faktor som påverkar elevers lärande i skolan: förväntningar. Lärarens förväntningar på att alla barn kan är hörnpelaren i en lyckad skola. För att uppnå detta behövs…

Läs mer

Systemkrafter

Sjuksköterskor beklagar sig över allt mer komplicerade och tidskrävande journalsystem vilket medför att de inte hinner spendera tillräckligt med tid med patienterna. Poliserna beklagar sig över att tiden vid skrivbordet och all administration medför att de inte hinner vara ute…

Läs mer