Kaos föder liv

Henry Brooks Adams (1838 – 1918) skrev: ”Chaos often breeds life, when order breeds habit.” På svenska blir det: ”Kaos föder ofta liv medan ordning föder vanor.” Den här bloggen har flera gånger tagit upp obalansen mellan kaos och ordning i…

Läs mer

Lägg vägen medan du går

Dagen, veckan och livet planeras in i minsta detalj. Känslan av kontroll får människan att må bra. Men samtidigt är det inte det planerade som det berättas om när en människa redogör för sina bästa och roligaste tillfällen. Det är…

Läs mer

Hitta ditt sammanhang

Förr fanns folk som var någon utan att jobba (titel). De ordnade med hemmet och släktkalasen (spindeln i nätet). Genom att vara kittet mellan människor såg de till att behålla en värme och gemenskap. Nu ser vi ner på de…

Läs mer

Dessa banker…

Handelsbanken rapporterade nyligen sitt resultat för det tredje kvartalet. Resultatet blev 4,6 miljarder kronor. Eller sagt på ett annat sätt: 4 600 miljoner kronor. Om vi för enkelhetens skulle multiplicerar kvartalsvinsten med fyra så landar vi på en grovt uppskattad…

Läs mer

I tystnaden finns svaren

I tystnaden finns svaren. Då möter vi oss själva utan distraktioner. Det kan kännas otäckt, men om vi vågar möta rädslan så väntar något genuint istället för ytligt. Alltför ofta vänder vi blicken utåt när vi borde vända den inåt.…

Läs mer

Barnen kommer inte från oss

”Egna barn och andras ungar” är ett uttryck som symboliserar hur västerlänningen gör dramatisk skillnad på ”sina” barn och andras. För det första är det ingen skillnad på ”ditt” barn och det femte barnet till den afrikanska kvinnan i en…

Läs mer