Aggressivitetens onda spiral

En konflikt tar slut när vi slutar hata ”motståndaren”. För att komma dithän behöver vi förstå den andre. Förstå på riktigt. Sitta ner och lyssna. Beakta historiken, med dess månghövdade aspekter, fram till nu. Tänka själva och inte enögt lyssna…

Läs mer