Astrologi

Astrologi ska inte blandas ihop med astronomi. Astronomi är vetenskapen om universum ur ett fysikaliskt perspektiv. Dels hämtas och analyseras data, dels görs försök att förklara företeelser och förutse fenomen. Ordet astrologi betyder läran om stjärnorna. Men astrologi är inte…

Läs mer