Låt dig själv träda fram

Egentligen borde det enklaste i världen vara att vara sig själv. Att vara äkta. Att inte göra sig till. Men varför har vi så förtvivlat svårt att släppa fram oss själva? Då menar jag vårt innersta väsen och att leva…

Läs mer

Döda fiskar flyter medströms

Vi känner igen dem på att de vänder kappan efter vinden. De jamsar med som en nickedocka eller marionett. Opportunist är ett ord i tiden, inte minst bland våra politiker, som också passar in i beskrivningen. Jag pratar alltså om…

Läs mer