En ny skola

De som känner mig vet att jag inte står bakom att det finns möjlighet att tjäna pengar på att driva skola. I mina ögon borde vi ha en enda statlig skola som är bra nog åt alla. Men även om…

Läs mer

Artificiell intelligens

I den första Terminatorfilmen har ett privat företag byggt Skynet som är ett system baserat på artificiell intelligens (AI). Skynet blir dock medveten om sin egen existens och inser att människan är ett hot som behöver förgöras. Därav startades ett…

Läs mer

Bildning

En bildad person vet förmodligen inte när Karl XII dog. Den bildade kan förvisso inneha kunskap inom områden som lockar till nyfikenhet, men det finns ingen strävan efter att visa sin kunskap. Det blir inte tal om att vara med…

Läs mer