Ensamhet, liberalism och skatt

Sveriges Television (SVT) berättar idag att sedan 2018 har över 400 personer legat döda i mer än en månad utan att någon reagerat. Den intervjuade begravningsentreprenören berättar att begravningar utan deltagare blivit en allt vanligare syn. Han ser tillbaka på…

Läs mer

Ensamhet är oberoendets pris

Att vara själv är inte samma sak som att vara ensam. Att inte behöva folk och aktiviteter runtikring sig hela tiden utan att istället kunna göra den inre vandringen är en styrka. Men var femte människa som dör på sjukhus…

Läs mer

Ensamhet och förälskelse

Förälskelse ska inte blandas ihop med kärlek. När vi blir förälskade ser vi egentligen inte den andre. Det vi ser är våra egna projektioner, eller projiceringar, på den andre. Vi vill att den andra ska vara på ett visst sätt…

Läs mer

Själv men inte ensam

Du kan vara i ett förhållande, sammanboende, och ha fullt med bekantskaper samt aktiviteter i tid och otid. Ändå känner du dig ensam. Du känner inte en samhörighet. Frekvensen du svänger på är inte samma som hos din partner. Men…

Läs mer

Högtid och ensamhet

Någonstans läste jag att första januari är dagen med flest självmord. Att ett antal av oss väljer att terminera livet är så brutalt och hemskt. Högtider, såsom nyår, är glädjestunder för vissa och ångeststunder för andra. Jag gillar traditioner men…

Läs mer