Etik och moral

Det finns berättelser om personer som suttit i etiska råd men som själva inte kan definiera vad etik är. Etik är ställningstaganden om vad som är rätt och fel i olika givna situationer. Notera dock att vi då ofta sitter…

Läs mer