Att inte döma

Vi har som människor många gånger svårt att förhålla oss till att allt är tillfälligt. Inget är bestående. Allt kommer till ett slut. Å andra sidan sker födelse hela tiden. Död och födelse. Natt och dag. Sorg och glädje. Det…

Läs mer

Se ner på någon

Quincy Jones, som bland annat på 80-talet var producent för välgörenhetssingeln ”We are the world”, sa: Den enda gången du får se ner på en annan människa är när du böjer dig ned för att hjälpa henne upp. Som lärare…

Läs mer

Det som är toppen i andra är toppen också i dig

Gunnar Ekelöfs diktsamling ”Färjesång” gavs ut 1941 och innehåller bl.a. ”Jag tror på den ensamma människan” som lyder såhär: ”Jag tror på den ensamma människanpå henne som vandrar ensamsom inte hundlikt löper till sin vittring,som inte varglikt flyr för människovittring:På…

Läs mer

Förebilden

Ingen människa föds ond. Dock kan miljön kan få henne att göra elaka saker. All ondska bottnar emellertid i rädsla. Det som skulle rädda så många från att falla ner i rädsloträsket är en god förebild. Förebilden står för vägledning…

Läs mer