Skolavslutning och nytt kapitel

Det som är slående är närvaron som automatiskt uppstår när man kliver in i klassrummet. Från det att man kliver in i klassrummet till lektionen avslutas är närvaron 100 %. Tankarna är ingen annanstans. Det behövs ingen ansträngning, det faller…

Läs mer

Förebilden

Ingen människa föds ond. Dock kan miljön kan få henne att göra elaka saker. All ondska bottnar emellertid i rädsla. Det som skulle rädda så många från att falla ner i rädsloträsket är en god förebild. Förebilden står för vägledning…

Läs mer

Etik och moral

Det finns berättelser om personer som suttit i etiska råd men som själva inte kan definiera vad etik är. Etik är ställningstaganden om vad som är rätt och fel i olika givna situationer. Notera dock att vi då ofta sitter…

Läs mer