Barnafödandet rekordlågt

Det här är inget inlägg som handlar om enskilda individer/par utan om samhället som helhet. Summerad fruktsamhet är medelvärdet av antal barn som varje kvinna föder under sin livstid. Detta mått är i Sverige just nu nere på rekordlåga nivåer:…

Läs mer