Högtid och ensamhet

Någonstans läste jag att första januari är dagen med flest självmord. Att ett antal av oss väljer att terminera livet är så brutalt och hemskt. Högtider, såsom nyår, är glädjestunder för vissa och ångeststunder för andra. Jag gillar traditioner men…

Läs mer