”Allting är så roligt”

Den här bloggen har delvis ett ganska allvarsamt tema. I mångt och mycket handlar den om att ta ansvar för allt och alla. Till att börja med ansvaret att förverkliga dig själv. För att kunna göra detta måste du älska…

Läs mer

Det som är toppen i andra är toppen också i dig

Gunnar Ekelöfs diktsamling ”Färjesång” gavs ut 1941 och innehåller bl.a. ”Jag tror på den ensamma människan” som lyder såhär: ”Jag tror på den ensamma människanpå henne som vandrar ensamsom inte hundlikt löper till sin vittring,som inte varglikt flyr för människovittring:På…

Läs mer