Människa eller robot

Jag har tidigare skrivit om covid-19-viruset och de åtgärder som samhället infört. Min ståndpunkt är att jag saknar ett balanserat samtal om allt som ligger i minusvågskålen som konsekvens av införda åtgärder. Är de verkligen rimliga? Nu tas nästa steg…

Läs mer