Det där egot

Ibland pratar vi om att folk är egotrippade. Andra gånger beskriver vi någon som att personen i fråga har ett stort ego. Men vad menas med ego? Egot är en konstruerad jagbild, d.v.s. en bild av dig själv som du…

Läs mer