Vara sann och samtidigt mjuk

För ett par år sedan var en svensk delegation i Iran. Kvinnorna, inklusive minister i Sveriges regering, bar slöja. Jag kommer ihåg att jag kände mig illa till mods. Frågan är hur de själva kände sig? De tog alltså på…

Läs mer

Magda Gad

Magda Gad beskrivs ibland som krigskorrespondent. Jag läser en del av det hon skriver och imponeras. Hon är ute i världen, på platser de flesta av oss aldrig skulle få för oss att besöka, och utgör megafon så att övriga…

Läs mer

Döda fiskar flyter medströms

Vi känner igen dem på att de vänder kappan efter vinden. De jamsar med som en nickedocka eller marionett. Opportunist är ett ord i tiden, inte minst bland våra politiker, som också passar in i beskrivningen. Jag pratar alltså om…

Läs mer