Nja till kärnvapen (!)

Gällande kärnvapen trädde år 1970 icke-spridningsavtalet (NTP: Non-Proliferation Treaty) ikraft. Då fanns det fem kärnvapenstater: USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. Efter avtalets ikraftträdande anger olika källor att Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea har skaffat kärnvapen. I NPT åtar sig…

Läs mer