Den andre

Världen tenderar att bli alltmer jag-orienterad. Självförverkligande, i termer av framgång på olika västerländska sätt, är ledstjärnan. Tåget svischar snabbt till nästa station utan att vi hinner se oss omkring och uppskatta det som finns runtikring oss här och nu.…

Läs mer