Lärarstudier

Torsdagen och fredagen spenderades på Karlstad universitet som del av vägen fram till att bli legitimerad lärare. Vi som antagits till Teach for Sweden arbetar som lärare fyra dagar i veckan samtidigt som skolan behöver släppa oss en dag i…

Läs mer

In i hetluften

Så har då läget klarnat gällande min stundande lärarbana. Det blir alternativet via Teach for Sweden. Redan i höst kommer jag börja min anställning vid Rolfstorps skola (1,5 mil utanför Varberg), i form av en Ma/NO-tjänst på högstadiet, vilket känns…

Läs mer

En likvärdig skola för alla barn

Alla barn borde ha rätt till en likvärdig skola. I realiteten vet vi att så inte är fallet. Barn borde ges samma möjlighet att blomstra. Ansvaret åligger oss alla och utmanar det egoistiska och protektionistiska tänket kring ens ”egna” barn.…

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning

Jag kommer till hösten att börja min omskolning till lärare. Lärarutbildningen är fem år och det är inte aktuellt. Däremot finns en omskolningsutbildning som heter Kompetterande pedagogisk utbildning (KPU). Denna erbjuds av många högskolor och bygger på att man har…

Läs mer