Det går inte att kränka någon

I dessa dagar är ordet kränkning vanligt förekommande. Kanske har det alltid varit så. Vad vet jag. Men går det verkligen att kränka någon? Nej. Tyvärr händer det att folk begår idiotiska handlingar, men huruvida vi blir kränkta av en…

Läs mer