Bildning

En bildad person vet förmodligen inte när Karl XII dog. Den bildade kan förvisso inneha kunskap inom områden som lockar till nyfikenhet, men det finns ingen strävan efter att visa sin kunskap. Det blir inte tal om att vara med…

Läs mer

Det finns ingen kunskap på nätet

Varför ska vi lära oss något överhuvudtaget? Allt vi behöver finns ju på nätet. Vad är kunskap? Det finns olika teorier kring detta. Ingrid Carlgren delar in kunskapens uttryck i fyra olika former: – fakta (veta att)– förståelse (veta varför)–…

Läs mer