En begravningsdikt

Följande dikt av Naima Jakobsson (1866-1923) brukar hamna under epitetet begravningsdikt: Det liv är icke längstsom längst varatDen levat längst,som fyllde livet bäst.Den är ej rikast,vilken mest har sparatNej, den är rikastsom har givit mest. Även om den självfallet kan…

Läs mer

Barnafödandet rekordlågt

Det här är inget inlägg som handlar om enskilda individer/par utan om samhället som helhet. Summerad fruktsamhet är medelvärdet av antal barn som varje kvinna föder under sin livstid. Detta mått är i Sverige just nu nere på rekordlåga nivåer:…

Läs mer