Syfte och mål

Vi lever i en målorienterad kultur. Det är både personliga mål och företagsmål. Visst kan man sätta upp som mål att ta körkort eller skriva en bok, men denna rådande målfokusering har gått över styr. Risken är att man fäster…

Läs mer

Vägen och målet

I en massa sammanhang hör man talas om att sätta upp mål. Det gäller individer såväl som företag. Men mål är lurigt. Ett mål innebär att vi lägger ögonen på något där framme, vi söker efter något. Vi tänker på…

Läs mer