FIRE

Akronymen FIRE står för Financial Independence Retire Early. Det har under en tid vuxit fram en slags rörelse att satsa på att skapa en så stor ekonomisk förmögenhet att man kan gå i pension långt före den traditionella pensionsåldern. Metoden…

Läs mer

Att verka

När dagen är slut vill jag vara trött. Inte trött p.g.a. att det finns ett motstånd i livet utan en behaglig trötthet för att jag uträttat ett gott dagsverke. Jag vill uppleva en meningsfullhet och känna livet tillsammans, inte som…

Läs mer

Det är lärare jag ska vara

En dag vaknade jag upp och kände att det är lärare jag ska vara. Genom organisationen Teach for Sweden blev jag också lärare via en fantastisk, om än tuff, tvåårsresa. Även om jag alltid trivdes som fisken i vattnet i…

Läs mer

Ner i gyttjan

Ibland används begreppet ”powerpointnivå” för att symbolisera något inom en organisation som ännu bara finns som grova penseldrag. Det kan vara en konceptlösning, t.ex. en skissad ny bilmodell, som ännu saknar det arbete som krävs från ax till limpa för…

Läs mer

Tre stenhuggare

Tre stenhuggare bygger en kyrka på 1300-talet. Respektive av stenhuggarna får frågan vad han gör. Den första svarar bittert att han yxar till stenblock i 30 x 30 x 20 centimeter. Mycket frustrerad berättar han om ett liv där han…

Läs mer

Ett ”varför” gör alla ”hur” uthärdbara

Nietzsche uttryckte sig: ”Den som har ett Varför att leva uthärdar nästan varje Hur.” Det finns fasansfulla beskrivningar från koncentrationsläger under andra världskriget där människor uthärdat fruktansvärda förhållanden. De som klarade detta i åratal såg en mening med sitt liv.…

Läs mer

Uppdragsbeskrivning

Som del av de två års lärarstudier jag precis slutfört fick vi läsa ett blogginlägg som ställde frågan: Why do you teach? Författaren till inlägget efterfrågade ett Mission statement. På svenska blir det väl ungefär uppdragsbeskrivning. Den svenska läroplanen som…

Läs mer

Att välja är att leva

Som människor förhåller vi oss olika till livet. Det finns de som reflekterar och de som inte reflekterar. Människan som inte reflekterar, förhåller sig inte till sitt liv. En sådan människa gör som alla andra och flyr undan sina val.…

Läs mer

Lust att bli eller bidra

Lycka är något vi till mans strävar efter. Den förhäxande tanken är att via en partner, jobb, titel, pengar, bil, hus, resor etc. når vi status och är framgångsrika enligt samhällets normer och således lyckliga. Men jag är ledsen gott…

Läs mer

Hitta ditt sammanhang

Förr fanns folk som var någon utan att jobba (titel). De ordnade med hemmet och släktkalasen (spindeln i nätet). Genom att vara kittet mellan människor såg de till att behålla en värme och gemenskap. Nu ser vi ner på de…

Läs mer