Kompletterande pedagogisk utbildning

Jag kommer till hösten att börja min omskolning till lärare. Lärarutbildningen är fem år och det är inte aktuellt. Däremot finns en omskolningsutbildning som heter Kompetterande pedagogisk utbildning (KPU). Denna erbjuds av många högskolor och bygger på att man har…

Läs mer