Risken finns att…

… det blir pannkaka av allting… att du framstår som en idiot… att du blir involverad… att folk tar avstånd ifrån dig… att du inte blir älskad tillbaka… att det smärtar något fruktansvärt. Men vad är alternativet? Att hålla i…

Läs mer