Att inte döma

Vi har som människor många gånger svårt att förhålla oss till att allt är tillfälligt. Inget är bestående. Allt kommer till ett slut. Å andra sidan sker födelse hela tiden. Död och födelse. Natt och dag. Sorg och glädje. Det…

Läs mer

Ner i gyttjan

Ibland används begreppet ”powerpointnivå” för att symbolisera något inom en organisation som ännu bara finns som grova penseldrag. Det kan vara en konceptlösning, t.ex. en skissad ny bilmodell, som ännu saknar det arbete som krävs från ax till limpa för…

Läs mer

Gud

Tror du på gud? Frågan dyker upp ibland och jag har tidigare alltid svarat nej och hänvisat till att jag är ateist. Förutom ateister, som inte tror på Guds existens, finns också agnostiker som duckar frågan genom att hävda att…

Läs mer

Säg nej

Socialdemokraterna regerar, tillsammans med Miljöpartiet, men utför en politik som andra partier ställt upp som villkor för att släppa fram denna regering. Vissa delar av politiken ligger en kortare sträcka från Socialdemokraternas ”egentliga själ” medan andra delar helt sonika är…

Läs mer

Sammankoppling

Så är då dagen kommen när jag blir 40 år. Jag blev gratulerad i sängen och dröjer mig kvar samtidigt som jag tänker tillbaka på hur mycket som hänt under dessa år. Tanken som slår mig är hur många ställen…

Läs mer