Självkänsla och självförtroende

Självkänsla och självförtroende är två olika saker. Självkänsla handlar om din känsla av värde som person. Självförtroende, däremot, handlar om att du tror på din förmåga att prestera i olika situationer och sammanhang. Självkänslan kommer inifrån, den handlar om hur…

Läs mer