Subjektiviteten är sanningen

”Nu låter du känslorna styra!” – så kan det låta, t.ex. i möteslokalen, och det är en starkt negativ stämpel som klistras på den som är lyhörd för sina känslor. Det går ju inte fatta beslut utifrån känslor. Eller? Och…

Läs mer