Syfte och mål

Vi lever i en målorienterad kultur. Det är både personliga mål och företagsmål. Visst kan man sätta upp som mål att ta körkort eller skriva en bok, men denna rådande målfokusering har gått över styr. Risken är att man fäster…

Läs mer