Självförverkligande är inte egoism

Abraham Maslow (1908-1970) tog fram en behovstrappa som kan appliceras på människan. Den lägsta nivån utgörs av fysiska/kroppsliga behov såsom mat och sex (även om jag anser att sex kan innehålla så mycket mer än det rent kroppsliga). Efter några…

Läs mer

Visst gör det ont när knoppar brister

Ja visst gör det ont när knoppar brister.Varför skulle annars våren tveka?Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka?Höljet var ju knoppen hela vintern.Vad är det för nytt, som tär och spränger?Ja visst gör det ont när…

Läs mer

Lite varm i kläderna

Efter en minst sagt hektisk start som lärare där jag kastades rakt in i hetluften har nu pulsen sjunkit något. Vissa rutiner börjar sjunka in även om jag har turen att få möta nya upplevelser varje dag. Kanske kan man…

Läs mer

Trygghetsnarkomani

Trygghet är något eftersträvansvärt i Sverige. Det nämns nästan uteslutande i positiva ordalag. Vi söker det i form av relationer, anställningar, ekonomi m.m. Varför gör vi det? Svaret är att vi är rädda för det okända. Vi är rädda för…

Läs mer