KASAM

Aaron Antonovsky studerade judar som överlevt koncentrationsläger. Han fann att vissa, trots att de utsatts för fruktansvärda förhållanden, behållit en god psykisk hälsa. Istället för att fråga sig ställde han sig frågan Antonovsky besvarade frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Beståndsdelarna är:…

Läs mer