Det är mellan dig och Gud

Etik är ställningstaganden om vad som är rätt och fel i olika givna situationer. Notera dock att vi då ofta sitter i en trygg miljö och diskuterar hur vi skulle agera i olika fall där valet får stora konsekvenser men…

Läs mer

Valkompass

Även om jag inte känt av någon valrörelse stundar ju ett val i höst. SVT erbjuder på sin websida en s.k. valkompass. Upplägget är att man svarar på ett antal frågor och sedan visas en procentuell sammanställning av ens matchning…

Läs mer

Uppsägning och byråkrater

I måndags sade jag upp mig. Om två månader börjar jag en ny tjänst som lärare kombinerat med studier en dag i veckan för att nå en lärarlegitimation. Det var ingen tvekan från min sida att säga upp mig. Känslan…

Läs mer