Den värdefulla hisskötaren

Just nu läser jag en bok som kretsar kring en person som arbetar med att sköta en hiss i ett bostadshus med ett antal våningar med lägenheter. Hissen är gammal och sköts manuellt med ett slags gasreglage. Vid första anblick…

Läs mer

Nytta och värde

Vi lever i en värld som har kraftig slagsida mot nytta framför värde. Nytta är kortsiktigt och mätbart. Värden är goda, genuina, bestående och kan inte mätas. Livet har ett värde i sig. Livets värde är större än livets nytta.…

Läs mer

Inte oumbärlig men oersättlig

Under årens lopp har jag deltagit i ett antal avtackningar på olika arbetsplatser. Antingen i samband med att folk har bytt jobb eller gått i pension. Ibland har det varit sorgligt på så vis att knappt ingen bryr sig. Nästa…

Läs mer

Ensamhet och förälskelse

Förälskelse ska inte blandas ihop med kärlek. När vi blir förälskade ser vi egentligen inte den andre. Det vi ser är våra egna projektioner, eller projiceringar, på den andre. Vi vill att den andra ska vara på ett visst sätt…

Läs mer

Själv men inte ensam

Du kan vara i ett förhållande, sammanboende, och ha fullt med bekantskaper samt aktiviteter i tid och otid. Ändå känner du dig ensam. Du känner inte en samhörighet. Frekvensen du svänger på är inte samma som hos din partner. Men…

Läs mer

Skapa värden

Vad är meningen med livet? Klassisk fråga. Kanske att vara lycklig? Kanske att göra världen till ett bättre ställe? Kanske att må bra? Meningen med livet är kanske helt enkelt att det ska finnas en mening i livet. Men det…

Läs mer

Livets värde

Det går inte att kompromissa om livets värde. Ibland trasslar vi in oss i konstiga ställningstaganden som ofta bottnar i egoism. Andra gånger tittar vi åt ett annat håll på grund av rädsla. Men det enda rätta är att obönhörligen…

Läs mer

Vara förälder eller maskin

Företrädare för Moderaterna gick nyligen ut med ett förslag om att: korta föräldraförsäkringen till 12 månader koncentrering av uttaget av föräldrapenningdagarna till barnets första levnadsår införande av en karensdag vid vård av sjukt barn Suck. Var börjar man när man…

Läs mer

Framgång

Vi drivs av att bli framgångsrika genom att tävla. Man ska tjäna mycket pengar, ha en extraordinär titel, resa åt alla håll och kanter, ha en stor umgängeskrets, snygg man/fru, duktiga barn etc. Det blir ett ekorrhjul med en checklista…

Läs mer