Ämne eller innehåll

Så har då första dagen av nya året passerat. Av årets samtliga dagar är Nyårsdagen den dag då flest svenskar väljer att avsluta sitt liv. Varför, kan man fundera på. Gav du något nyårsslöfte? Om man normalt sett inte stannar…

Läs mer